Wat bieden de "'T huis ouders"?

Als we de stichting voor elkaar hebben is het de bedoeling dat pleeggezinnen zich aanmelden bij de stichting met hetzelfde doel voor ogen als de stichting. Jongeren helpen naar een zelfstandig en perspectief biedend 'T huis.

De pleegouders moeten over de volgende competenties beschikken: 

  • Open en duidelijkheid in contact naar instanties, ouders en jongere.
  • Samenwerken als team en het delen van de opvoeding.
  • Jongeren helpen een positieve kijk op zichzelf te ontwikkelen.
  • Jongeren helpen hun gedrag positief te veranderen.
  • Het bieden van veiligheid binnen een gezin.
  • Inschatten wat de uitwerking is van het pleegouderschap op de eigen situatie.

Daarbij is ervaringsdeskundigheid een must,

Dit kan zijn op persoonlijk vlak als ook op specialistisch vlak zijn.

Elke jongere is anders en dat mag gezien worden.

De jongere en de wens van zelfstandig wonen staat op 1.

Ook willen we de ouders van de jongeren ondersteuning bieden in de omgang met hun kind.

Wij kunnen meer van u leren dan u van ons, het is uw kind.