Stichting Thuis 
 

Doelstellingen


De stichting heeft zich tot doelen gesteld:
1. Het bevorderen van het leven door middel van acceptatie, lotgenoten contact (erkenning & herkenning), motiveren en begeleiden.
2. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen.
3. De stichting beoogt het algemene- en maatschappelijk belang.
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
   (a) Theepot momenten creëren samen met het gezin van en met de veteraan om elkaars vertrouwen en liefde weer          te gaan voelen en de verbinding weer te gaan maken.
   (b) Het initiëren van kleine projecten die het doel hebben gezinnen & dierbare naasten van en met de veteranen te              ondersteunen, begeleiden en motiveren.
   (c) Bekendheid maken d.m.v. aanwezigheid tijdens bepaalde georganiseerde evenementen en bijeenkomsten.
   (d) Meedenken en meedoen in maatschappelijk belang.
   (e) Mede- of organiseren en promoten van cursussen, trainingen en workshops ter ondersteuning van de gezinnen.
   (f) Een openbare locatie voor de gezinnen, dierbare naasten en de veteranen te creëren wat als een 2e thuis                        functioneert

Doelgebieden
• Werken aan onze eigen persoonlijke kwaliteit, openheid en bejegening.
• Vrijwilligers met enige levenservaring in deze doelgroep die op vrijwillige basis meewillen werken aan verbetering        van de stichting, zullen wij een samenwerking in proberen te maken.
• Georganiseerde instellingen die een winst kunnen zijn voor het oogmerk van de stichting willen wij onze activiteiten       aan bieden om de zorg in kwaliteit nog meer te gaan verbeteren.
• Ondersteunende activiteiten die bijdragen aan de continuïteit en zelfstandigheid van de stichting gaan bevorderen.
• Een basis creëren in de vorm van een 2e thuis voor de gezinnen en dierbare naasten van een veteraan.
• Het toekomst plan is alle doelgroepen binnen de geïnformeerde risico beroepen te gaan bereiken en te gaan                 ondersteunen met de stichting.
• Om alle activiteiten te gaan financieren doen wij een beroep op subsidies, fondsen, donaties e.d. sponsering mag          ook in natura zijn.E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn